Ha nemzetközileg elismert képzésre szeretnél járni, ahol a legjobbaktól tanulhatod meg a családállítást és szervezetállítást,  választ a RENDSZERAKADÉMIÁT! 

Elmélet és metodika 1 nyári táborral összesen: 16 nap, 128 óra. További feltételek: 15 nap hospitálás a Rendszerakadémia oktatóinál, 12 nap tanulócsoport. 

Miért a Rendszerakadémiát válaszd?

Mi azok vagyunk, akiknek mondjuk és mutatjuk magunkat:

A legnagyobb, családállítókat oktató iskola Magyarországon

A legtöbb képzői tapasztalattal rendelkező magyar családállítók

Számos szakmai újítás, állítási technika bevezetése, családállítási szakkifejezés magyarországi meghonosítása, és képzési metodika kidolgozása fűződik a nevünkhöz

Nemzetközi háttérrel rendelkezünk, iskolánk a Német Rendszerállítók Társaságában (DGfS) bejegyzett. Az oklevelünk a DGfS emblémájával ellátott, amit világszerte elismernek

Olyan tananyagot állítottunk össze, amelyre tanácsadói karrier alapozható

Valódi családállítást oktatunk, azt, ahogy a világ legnevesebb és legsikeresebb állítói most dolgoznak.

Az oktatásunkat 2 jól elkülöníthető részre bontottuk:

Alapképzés 1 év alatt, 11 lépésben, plusz egy 5 napos nyári tábor

Tanmenetünk a módszer kutatásával is foglalkozó, a családállítás bölcsőjének számító Németországban működő DGfS tematikáját követi, így mindent beépítettünk, ami progresszív családállítási technikának számít ma a világon:

1. Áttekintés, elméleti alapozás az egyéves képzéshez: a családállítás alaptézisei a klasszikus megközelítéstől a legmodernebb technikákig. A fenomenológiai nézőpont összehasonlítása más módszerekkel. A családállítás alkalmazása különböző területeken: pszichoterápia, tanácsadás, coaching, szociális munka, pedagógia, szupervízió, szervezetfejlesztés, csoportok vezetése és egyéni ülés. A különböző állítási formák elmélete és gyakorlata: klasszikus családállítás, szervezetállítás, életstratégia állítás, lélekmozgásos állítás, struktúraállítások, betegség és tünetállítás, autopoietikus állítás, állítás egyéni ülésben szimbólumokkal, illetve imaginációval, és mikor használunk fedett képviselőket...

2. Kommunikáció, állításvezetés, csoportvezetés, oldó mondatok: a megbízás tisztázása, interjú a klienssel, körmunka, a genogram térbeli elhelyezése, azaz egy család felépítése és viszonyrendszerei, hipotézis képzés, egy állítás felépítése, beavatkozási formák, rituálék, képviselet, és képviseleti érzékelés, primer, szekunder, valamint átvett érzetek megkülönböztetése, a személyes és kollektív tudattalan funkciója, közvetlen és közvetett vezetési formák, a családállítás elő és utómunkálatai.

3. Rendek és dinamikák a családi rendszerben, életfázisok, születésállítás, rejtett lojalitás.

4. Speciális dinamikák a családi rendszerben (I.): alap elakadások (megszakított közeledés az anyához, a „mi tudat” hiánya, stb.), az abortuszok hatása, elvesztett ikertestvér problémája, kik azok a helycsinálók, és hogyan hatnak, patchwork családok, válás a gyerek szempontjából, és az örökbefogadás szabályai a családállítás nézőpontjából.

5. Speciális dinamikák a családi rendszerben (II.): tettes és áldozat kapcsolata, bűnök, és adósságok, kiegyenlítés, családi titkok, hitmondatok, a családállítás és spiritualitás kapcsolata, külső spirituális elakadások...

6. Gyerekek viselkedészavara, a szülők problémáinak visszatükrözése, a felnőtt gyerek kapcsolata a szüleivel.

7. Belső team munka, személyiségrészek szerepe a családállításban, azaz hogyan dolgozunk a mikrorendszerben.

8. A halál témaköre a családállításokban. A gyász feldolgozása, elengedés.

9. Párkapcsolati dinamikák, válás, elengedés. 

10. A pszichopatológia és pszichodinamika alapjai, vendég előadó: dr. Balatoni Krisztián pszichiáter, a Szent János kórház pszichiátriai osztályán a pszichoterápiás részleg vezetője. A pszichoszomatikus és pszichiátriai betegségek felismerése, indikáció-kontraindikáció, prevenció és krízis intervenció. Rövid terápiás intervenció.

11. Rendek és dinamikák a munkahelyi rendszerben: a szervezetállítás, és családállítás metszéspontjai, az életstratégia állítás, döntési helyzetek, válságmenedzselés.

Elmélet és metodika (a táborral együtt) összesen: 16 nap, 128 óra.

Az alapképzést tartja: Féderer Ágnes

További feltételek: 15 nap hospitálás a Rendszerakadémia oktatóinál, 12 nap tanulócsoport, amelynek funkciója 2016-tól kibővül, tematikussá válik, és szupervíziós csoportként is működik, azaz lehetőséget biztosít kezdő állításvezetők elakadásainak vizsgálatára. Az eddigiekkel megegyező módon marad a 2 db szupervíziózott állítás, a projektmunka, és a szóbeli vizsga.

Mennyibe kerül a képzés? 

Egy oktatási nap = 12 ezer forint

Egy hospitálás (saját téma feldolgozása nélkül) = 4 ezer forint

Egy tanulócsoportos részvétel = 10 ezer forint

Egy nyári tábor szakmai díja = 55 ezer forint

Az első 5 oktatási nap díja egyben befizetve kedvezménnyel = 55 ezer forint (11 ezer forint/nap)

Máshová nem sorolt egyéb oktatásról állítunk ki számlát.

Hallgatóink a beiratkozástól kezdve gyakorolhatnak a tanulócsoportokban, próbálhatják az állításvezetést, hiszen az a célunk, hogy az önálló tanácsadói munka elkezdése szép élmény legyen majd számukra, ne pedig kudarccal induljon...

Több mint évtizedes családállítókat oktató tapasztalatunk szerint, minél több gyakorlati képzésben vesz részt valaki, annál magazbiztosabbá, felkészültebbé válik a családállítások vezetésében.

Mihez kezdhetsz, ha elvégezted az egyéves képzésünket? 

Egy év után már alkalmassá válsz az állításvezetői munka elkezdésére.

Egy év képződéssel a családállítási ismeretek illeszthetők más tevékenységi körbe, például coaching, pszichoterápia, szociális munka, stb.

Nagyjából 2 év alatt, azaz intenzív továbbképződéssel pedig olyan elméleti, gyakorlati tudásra tehet szert valaki, amellyel sikeres, önálló családállítói praxist építhet fel. 

A legrátermettebb hallgatóink a továbbképződés befejezése után meghívást kaphatnak a partnerprogramunkba, illetve az oklevelük megszerzése után regisztrálhatnak a DGfS minőséget biztosító családállítókat nyilvántartó németországi adatbázisába. 

Továbbképződés: a  további speciális ismeretek fakultatív, kurzus-független (korábbi évfolyamokból is lehet jelentkezni rá) formában, rendszeresen indított mini-tanfolyamokon (2-3 nap) sajátíthatók el. A hétvégi speciális tanfolyamok helyszíne Budapest, illetve táborként Balatongyörök. A tanfolyamokról a Rendszerakadémia részvételi igazolást ad.

Tervezett tanfolyamok (a lista csak tájékoztató jellegű):

Egyéni üléses állítás továbbképzés (5 nap)

Szervezetállítás (2+2 nap)

Spirituális tábor (5 nap)

Hétköznapi családállítás (2 nap)

Párkapcsolati tanácsadó képzés 

Speciális állítási fajták (2 nap)

Csoportvezetési kommunikáció (2 nap)              

és így tovább…

LEGKÖZELEBB MIKOR TUDSZ KEZDENI?

2017. február 25.

A képzésre jelentkezés menete:

1. Kérjük, olvasd el a honlapon a KÉPZÉS menüpont alatt található információkat.
2. Tanulmányozd át figyelmesen az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (ÁSZF)
3. Töltsd ki az elektronikus jelentkezési lapot

Ha kérdésed lenne, vagy segítséget igényelsz a jelentkezési lap kitöltéséhez, kérjük írj a federer@rendszerakademia.hu e-mail címre.

Vagy hívj: 06-70-627-68-41

JelentkezésGYIKVizsgaMenetrendOktatók
Főoldal / Képzések